Nowości

POLITYKA

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Firma Z.P.H.U. DREMAT Jan Bartecki jest przedsiębiorstwem rodzinnym o wieloletniej tradycji. Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji maszyn, urządzeń oraz wyposażenia produkcyjnego.

Doskonaląc Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z wymaganiami:

 PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 3834-2,

  • chcemy doskonalić jakość naszych wyrobów i zdolność do spełnienia wymagań naszych Klientów,
  • systematycznie minimalizować negatywny wpływ na środowisko.

Właściciel Z.P.H.U. DREMAT deklaruje:

  • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych, zobowiązań dotyczących zgodności oraz wymagań określonych w ZSZ ZPHU DREMAT;
  • zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez ciągłe ograniczanie emisji, oszczędne gospodarowanie energią i zasobami naturalnymi oraz podnoszenie wiedzy i świadomości projakościowej i proekologicznej wszystkich pracowników,
  • zapewnienie wymaganych zasobów do utrzymania i doskonalenia ZSZ oraz systematyczne wdrażanie nowych rozwiązań dla doskonalenia jakości wyrobu i środowiskowych efektów działalności,
  • współpraca z dostawcami spełniającymi wymagania jakościowe i ograniczającymi negatywny wpływ na środowisko,
  • ciągłe doskonalenie ZSZ Z.P.H.U. DREMAT

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz do pełnego zaangażowania w działania doskonalące.

Właściciel

Jan Bartecki

Jelcz-Laskowice, 28.02.2018 r.