EN ISO 3834-2:2021

Firma Dremat w dniu 31.03.2022 przeszła ponownie certyfikację na zgodność z EN ISO 3834-2:2021.