Inne projekty

W okresie 30.08.2015 – 22.12.2016 firma Z.P.H.U. Dremat realizowała program działań skierowany na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, który był współfinansowany przez ZUS.

W ramach programu inwestycyjnego ” Poprawa warunków BHP” zaplanowano i wdrożono istotne zmiany w obrębie stanowisk robotniczych polegające na:

  • zakupie systemu filtrowentylacyjnego dla 5 stanowisk szlifierskich waz z częściową zabudową dźwiękochłonną,
  • zakupie systemu filtrowentylacyjnego dla 5 stanowisk spawalniczych waz z częściową zabudową dźwiękochłonną,

W ramach programu firma Z.P.H.U Dremat nawiązała współpracę z głównym dostawcą elementów filtrowentylacyjnych firmą PATRON Sp. z o.o., która wsparła nasze działania związane z reorganizacją stanowisk robotniczych i ich wyposażeniu w systemy filtrowentylacyjne i dźwiękochłonne ściany działowe. Wszystkie prace były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakończyły się niezbędnymi pomiarami na stanowiskach pracy i pomiarami wielkości emisji z emitorów do atmosfery. Pomiary zostały przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Chemiczne Higieny Pracy i Badania środowiska „ESlab” .

Wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu dziękujemy za owocną współpracę.

Pełnomocnik ds. ZSZ / Specjalista ds. BHP

Agnieszka Bartecka – Malinowska