Certyfikacja spawalni na zgodność z normą PN-EN 3834-2

W dniu 13.03.2017 r. w firmie Z.P.H.U. Dremat Jan Bartecki przeprowadzono audyt weryfikujący spełnienie wytycznych dotyczących jakości spawania materiałów metalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2. Informujemy, że firma uzyskała akretytację na zgodnośc z w/w normą i  w najbliższym czasie udostępnimy certyfikat.

Wstecz Wstecz