Nowy termin składania ofert do projektu unijnego – 16.01.2017

W zawiązku z wprowadzonymi zmianami do realizowanego projektu prosimy o zapoznaie się z nową dokumentacją i uaktualnienie złożonych ofert. Nowy termin na składanie dokumentów związanych z realizacją projektu upływa w dniu 16.01.2017 o godzinie 23:59.

Wstecz Wstecz