• 16.06.2017 wolne w firmie DREMAT.

  • 02.05.2017 Wolne w firmie DREMAT

  • Recertyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  • Uruchomienie nowoczesnego działu projektowania oraz produkcji maszyn dla przemysłu budowlanego i spożywczego w firmie ZPHU DREMAT JAN BARTECKI

  • Certyfikacja spawalni na zgodność z normą PN-EN 3834-2

  • Nowy termin składania ofert do projektu unijnego – 16.01.2017

  • Ogłoszenie o przetargu

  • 31.10.2016 dzień wolny w ZPHU DREMAT.

  • 20.06.2014 ograniczenie produkcji

  • 18.03.2016 audit nadzoru